QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Quản lý sản xuất chuyên nghiệp

Quản lý sản xuất chuyên nghiệp là gì? Bạn đã thực sự được đánh giá là người quản lý sản xuất chuyên nghiệp hay chưa?

Bạn đã chuẩn bị để trở thành một người quản lý sản xuất chuyên nghiệp và giỏi ?

Khóa học “Quản lý sản xuất chuyên nghiệp” sẽ giúp bạn trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có, tạo nền tảng vững chắc để bạn sẵn sàng trở thành một quản lý sản xuất chuyên nghiệp, hiệu quả, gặt hái được những thành công vượt trội.

Quản lý sản xuất chuyên nghiệp

Khóa học “Quản lý sản xuất chuyên nghiệp ”

★ 3 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng
Trưởng phòng, giám sát của bộ phận sản xuất, quản lý sản xuất và quản lý các bộ phận liên quan tại nhà máy (Phòng chất lượng, phòng kỹ thuật v.v.)
Phương pháp
đào tạo
Rèn luyện kiến thức & ứng dụng thông qua các thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể
Mục tiêu
 • Hiểu được kiến thức chung về quản lý sản xuất và vai trò, quyền hạn trách nhiệm của người Quản lý sản xuất.
 • Có khả năng tổ chức sản xuất bao gồm lên kế hoạch, tiến hành sản xuất và kiểm soát sản xuất một cách phù hợp.
 • Biết cách tiến hành cải tiến liên quan đến QCD/SME
 • Trở thành người quản lý sản xuất chuyên nghiệp luôn đạt được kỳ vọng của lãnh đạo
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nội dung
Phần 1: Quản lý sản xuất là gì? Vai trò của QLSX
 • Sản xuất là gì?
 • Các mô hình và phương thức sản xuất
 • Công việc quản lý sản xuất là gì?
 • Vai trò của bộ phận QLSX và kỳ vọng từ lãnh đạo
 • Trách nhiệm và quyền hạn
 • Mục tiêu cơ bản của QLSX (KPI)
 • Chân dung của người QLSX giỏi
Phần 2: Tổng quan các nghiệp vụ cơ bản của QLS X
 • Dự đoán nhu cầu và xác định mô hình sản xuất
 • Đánh giá nguồn lực: 4M.SWOT
 • (P) Lập Kế hoạch sản xuất

– Các loại kế hoạch sản xuất
– Cách lập kế hoạch ngắn hạn: Tact time/ Lead time
– Đánh giá tính phù hợp : PERT/GUNT CHART
– Lưu ý khi lập của kế hoạch : Công đoạn “cổ chai”

 • (D) Tiến hành sản xuất ~ Quản lý QCDSE

– Quản lý công đoạn
– Quản lý điểm thay đổi
– Xử lý bất thường

 • (C) Kiểm soát sản xuất

– Các mục kiểm soát, cách thức và lưu ý
– Giám sát tại hiện trường: :5W2H

– Áp dụng tam hiện
– Triệt để báo cáo, trao đổi thông tin: Hourenso

– Chia sẻ phương pháp, kỹ năng kiểm soát hiện trường một cách dễ dàng

 • (A) Cải tiến liên tục

– 3 cải tiến chủ đạo của QLSX: QCD/WI/RACI/…
– Phát triển nguồn nhân lực : Job Rotation

– Áp dụng PDCA vào cải tiến tăng năng suất lao động

– Hoạt động QCC trong việc cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm
– Các nội dung khác : Tồn kho/NCR/KPI…

Phần 3: Nâng cao năng lực quản lý QCD
 • Cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất
  • Hoạt động cải tiến và nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí
  – 7 loại lãng phí, Nguyên tắc cải tiến
  –  5S, Quản lý bằng mắt, 5WHY
  • Nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị
  • Quản lý chất lượng (Chất lượng trong công đoạn, 7 công cụ QLCL)
  • Quản lý an toàn
Phần 4: Kỹ năng lãnh đạo và cách quản lý nhân viên cấp dưới

• Trở thành chuyền trưởng chuyên nghiệp
– Vai trò và trách nhiệm của người chuyền trưởng
– Ba dạng chuyền trưởng
– Ba bước “thu phục lòng người”
– Nâng cao năng lực quản lý
– 9 cách để làm gương cho công nhân của bạn
– 5 sai phạm không thể chấp nhận mà chuyền trưởng cần tránh
• Xây dựng mối quan hệ hiệu quả
– Xây dựng mối quan hệ Win-Win với công nhân
– 7 cách phát triển mối quan hệ
– Các phong cách quản lý
– Kỹ năng nghe – Kỹ năng quan trọng
• Tác động trực tiếp đối với cấp dưới
– Kỹ năng giao việc
– Hướng dẫn công việc
– Khen ngợi công nhân
– Góp ý sửa lỗi cho công nhân
• Giải quyết mâu thuẫn
– Quản lý 4 dạng công nhân hiệu quả

Phần 5: Xây dựng kế hoạch hành động

※ Trình tự và chi tiết nội dung khóa học có thể thay đổi

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one