Category: ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Tư vấn và đào tạo quản lý sản xuất nhằm nâng cao level, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam; tổ chức thường xuyên khoá đào tạo, bồi dưỡng dành cho nhiều đối tượng khác nhau ngay tại trụ sở của các doanh nghiệp… Điển hình là công ty A, một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam đã áp dụng rất thành công dịch vụ tư vấn cải tiến sản xuất và quản lý nhân sự của tư vấn & đào tạo ASAHI. Kết quả đạt được sau khi cải tiến là: Năng suất lao động đã nâng cao lên 55%, lượng tồn kho giảm bớt 40%, diện tích nhà xưởng đã thu gọn 35%…
PDCA là gì? PDCA là Plan, Do, Check, Act 1

THỰC HÀNH PDCA HIỆU QUẢ

Thực hành PDCA hiệu quả Thực hành PDCA hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp vận hành trôi chảy, đạt được mục tiêu đề ra, dễ tìm ra vấn đề, thực hiện cải tiến...

https://www.hoasengroup.vn/Content/Uploads/images/6_TRUYEN_THONG/6_3_TIN_NOI_BO/VAN_HOA_DANH_NGHIEP/CAC_KY_CU/KY_11_2.png 2

THỰC HÀNH KAIZEN HIỆU QUẢ

Thực hành Kaizen hiệu quả Thực hành Kaizen hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí, loại bỏ lãng phí, tăng lợi nhuận và phát triển thịnh vượng. “Muốn tiến hành...

0

THỰC HÀNH 5S HIỆU QUẢ

Thực hành 5S hiệu quả. Thực hành 5S hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Giúp doanh nghiệp ngày...

1

PHÂN TÍCH RỦI RO FMEA

Phân tích rủi ro FMEA Phân tích rủi ro FMEA để tìm ra những rủi ro có thể xảy ra trước khi tiến hành thay đổi hay thực hiện công việc mới. Khi phân...

All in one