Sứ mệnh, Tầm nhìn

SỨ MỆNH

Sứ mệnh tầm nhìn

Tư vấn và đào tạo ASAHI : những người theo đuổi sứ mệnh “NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG”

ASAHI được biết đến như một trong những công ty luôn đi đầu trong hoạt động tuyên truyền, đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp triển khai các công cụ cải tiến năng suất chất lượng.Tư vấn & đào tạo ASAHI đã nhận thấy rằng một trong những vấn đề lớn nhất mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt và giải quyết ở thời điểm hiện tại và trong thập niên tiếp theo là nâng cao năng suất chất lượng để tăng cường khả năng cạnh tranh ở thị trường nội địa và tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Tư vấn & đào tạo ASAHI chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, truyền cảm hứng và niềm tin cho khách hàng, trang bị công cụ xây dựng, quản trị hệ thống, phương pháp làm việc cho các doanh nghiệp, phát triển kỹ năng con người để thành công. Sứ mệnh: Giúp 1.000 doanh nghiệp cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hoạt động tinh gọn hiệu quả; giúp 1 triệu người hoàn thiện kỹ năng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 TẦM NHÌN

  • Trở thành một Doanh nghiệp trong Top 10 doanh nghiệp tư vấn, đào tạo tốt nhất ở Việt Nam hỗ trợ về mọi mặt cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ tại Việt Nam để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam ngày thêm vững mạnh sánh vai cùng thế giới.
All in one