Đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ – Thực trạng quản trị doanh nghiệp

Đánh giá nội bộ giúp tìm ra vấn đề để cải tiến

Doanh nghiệp của bạn đang vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn hoặc đơn giản là hệ thống, quy định quản lý riêng của Công ty. Công ty đã có hoặc chưa thực hiện các hoạt động đánh giá nội bộ bởi các nhân sự nội bộ nhằm xác định mức độ hiện các chuẩn mực đã quy định nội bộ hoặc được cam kết thực hiện. Lãnh đạo doanh nghiệp của bạn đang băn khoăn hoặc chưa hài lòng với các vấn đề như:

  • Đánh giá một cách toàn diện hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực đang được quan tâm làm cơ sở nền, dấu mốc cho việc hoạch định các chương trình hành động, cải tiến trong tương lai,
  • Một vấn đề lớn/sự cố xuất hiện gần đây như khiếu nại về chất lượng, sự cố môi trường hoặc an toàn, biến động lớn về chất lượng và năng suất, …) yêu cầu doanh nghiệp phải có đánh giá và nhìn nhận lại một cách toàn diện hoạt động trong lĩnh vực liên quan làm cơ sở hoạch định các đối sách phòng ngừa và cải tiến,
  • Năng lực của nhân sự đánh giá nội bộ và mức độ tin cậy của báo cáo kết quả,
  • Đánh giá một cách khách quan thực hành quản lý trong lĩnh vực đang được quan tâm so với các thực hành tốt khác đang được thực hiện tại những doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực hoặc trên thế giới.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng có thể được đánh giá về mặt quản lý chất lượng, quản lý môi trường, quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp hoặc trách nhiệm xã hội, quản lý năng lượng và kinh doanh minh bạch.

Những hiểu biết về khách hàng của mình, về ngành nghề mà khách hàng yêu cầu cùng với một đội ngũ chuyên gia có năng lực đảm bảo cho tư vấn & đào tạo Asahi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp đến khách hàng của mình thông qua việc hoạch định, thực hiện, báo cáo và thực hiện các hành động tiếp của hoạt động đánh giá một cách đầy đủ, phù hợp với khách hàng và được quản lý tốt. Kết quả của hoạt động đánh giá sẽ đưa ra các điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội cải tiến để ban lãnh đạo của khách hàng xem xét và có hành động thích hợp.

Với tính chuyên nghiệp, sự khách quan và định hướng vào giá trị tạo ra cho khách hàng, dịch vụ đánh giá nội bộ Asahi đã chứng minh là một giải pháp tối ưu nhất so với giải pháp tự đánh giá nội bộ truyền thống và được khách hàng rất hài lòng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ !
Công ty Tư vấn và Đào tạo Asahi
Địa chỉ: Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Tel: 0976859981
Website: http://daotaoasahi.com

All in one