LÀM CHỦ THỜI GIAN THẾ KỶ 21

Làm chủ thời gian thế kỷ 21

Làm chủ thời gian thế kỷ 21, vì sao?

Tất cả các doanh nghiệp đều có 1 điểm chung dù họ chỉ là một công ty nhỏ hay một tập đoàn lớn, điểm chung đó cũng là điểm quan trọng quyết định hiệu quả công việc, năng lực cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đó chính là mỗi con người trong doanh nghiệp đều có 24 tiếng mỗi ngày, Nhưng liệu doanh nghiệp của bạn có phải là một tổ chức mà nơi đó mọi người đều biết sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất để hoàn thành công việc một cách tốt nhất?

Làm chủ thời gian thế kỷ 21

Khóa học “làm chủ thời gian thế kỷ 21” nhằm nâng cao kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đạt được mục tiêu trong công việc của mình.

Khóa học “Làm chủ thời gian thế kỷ 21”

★ 1 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng  ★

Đối tượng
Các cấp quản lý trong Công ty. Đội ngũ nhân viên của các phòng ban. Các cá nhân muốn rèn luyện kỹ năng này
Phương pháp
đào tạo
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
Mục tiêu
  • Nắm được các kỹ năng để quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất.
  • Hiểu được những kỹ thuật tập trung và tạo tác động thay đổi  kết quả.
  • Thái độ cam kết rèn luyện cách làm chủ thời gian của chính mình trong công việc và đời sống cá nhân
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nội dung

1. Tâm thế xuất chúng

– Cơ chế hành vi của con người
– Dịch chuyển kiến thức -> kỹ năng -> tâm thế
– Khởi tạo và duy trì tâm thế

2. Quy trình thực hiện công việc hiệu quả

– Định nghĩa công việc
– Vai trò của hoạch định và kiểm soát
– Quy trình thực hiện công việc

3. Hoạch định và kiểm soát công việc cá nhân

Lập kế hoạch SMARTER, STARS
– Kiểm soát công việc cá nhân

4. Hoạch định và kiểm soát công việc của nhóm

– Xác định mục tiêu và phạm vi một công việc
– Xác định các hạng mục công việc và trình tự thực hiện
– Triển khai thực hiện công việc
– Kiểm soát và điều chỉnh trong quá trình thực hiện

5. Hoạch định và kiểm soát nguồn lực bị chia sẻ

Những vấn đề phát sinh khi phải thực hiện nhiều công việc cùng một lúc
– Hoạch định và kiểm soát với nguồn lực bị chia sẻ

6. Quản lý thời gian

Giá trị của thời gian
Các phương pháp quản lý thời gian

– Quản lý tư duy

7. Công cụ theo dõi thời gian

– Mục tiêu mới là điều quan trọng

– Mục tiêu mới là điều quan trọng
– Lập kế hoạch thời gian trong ngày, tuần, tháng, năm

– Bí quyết thực hiện theo kế hoạch
– Bạn đang dùng thời gian vào việc gì?

– Hãy làm công việc mang giá trị cao nhất

– Những bài tập chiến thắng nỗi sợ và sự lười nhác trì hoãn công việc
– Quy tắc 80/20 trong quản lý thời gian

8. Công cụ tạo ra 25h/1 ngày
9. Tăng cao năng suất làm việc

– Tạo động lực làm việc cho bản thân
– Thư giãn, giải tỏa stress để năng suất làm việc cao hơn

– Cẩn thận trước những việc lấy thời gian của bạn

10.Tóm tắt và Lập kế hoạch hành động

                            ※Nội dung có thể thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *