MARKETING TỔNG QUÁT

Marketing tổng quát

Marketing tổng quát là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng và thực hành chiến lược marketing hiệu quả.
Marketing tổng quát

Đẩy mạnh tiêu thụ bằng chiến lược Marketing hiệu quả, phù hợp với môi trường kinh doanh!

Khóa học “Marketing tổng quát”

THỜI LƯỢNG: 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng

ĐỐI TƯỢNG: Nhân viên Marketing

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO: Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU:

 • Nắm được các kiến thức cơ bản, tổng quan về Marketing
 • Hoạch định chiến lược Marketing cho công ty.

NỘI DUNG:

Chương 1 Marketing tổng quát

1.1 Marketing và những khái niệm

1.2 Hành vi khách hàng

1.3 STP: Phân khúc thị trường

1.4 Product:Phát triển sản phẩm

1.5 Price:Giá bán và định giá bán

1.6 Place:Kênh phân phối

1.7 Promotion:Chiến lược phân phối

Chương 2 Thương hiệu tổng quát

2.1 Thương hiệu là gì?

2.2 Thương hiệu nổi tiếng Quốc tế

2.3 Thương hiệu Việt Nam

2.4 Thế nào là thương hiệu mạnh?

2.5 Các vấn đề khác liên quan đến thương hiệu

Chương 3Điều tra thị trường và kế hoạch chiến lược Marketing

3.1 Phân tích thị trường (3C)

 • Customer:Phân tích khách hàng
 • Competitor:Phân tích cạnh tranh
 • Company:Phân tích SWOT doanh nghiệp

3.2 Thiết lập mục tiêu Marketing

 • Mục tiêu thương hiệu
 • Mục tiêu thị phần
 • Mục tiêu doanh số

3.3 Chiến lược Marketing

 • Thiết lập mục tiêu
 • Chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu
 • Chiến lược định vị
 • Chiến lược Marketing Mix (4Ps)

Chương 4Kế hoạch hoạt động Marketing

4.1 Hoạch định chương trình 4P
4.2 Phân tích dự toán
4.3 Kế hoạch dự phòng
4.4 Đánh giá và đo lường hiệu quả

Chương 5: Kế hoạch hành động trong 1 tháng

Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one