NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

Nghệ thuật đàm phán thương lượng

Nghệ thuật đàm phán thương lượng là một kỹ năng quan trọng cần được rèn luyện. Nó được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực mang lại lợi ích to lớn cho người biết sử dụng nó.

Trong quá trình kinh doanh, để đạt được bất kỳ một thỏa thuận nào đều cần đến các buổi đàm phán thương lượng. Vậy làm thế nào để tối đa hóa khả năng đạt được một thỏa thuận? Làm thế nào để đạt được một thỏa thuận phát huy được hết mục đích của nó? Đây chính là câu hỏi thách thức cho các buổi đàm phán thương lượng.

Nghệ thuật đàm phán thương lượng

Khóa học “Nghệ thuật đàm phán thương lượng”

★ 2 ngày – Tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng
 • Nhân viên bán hàng, quản lý bán hàng (Sales);
 • Nhân viên và quản lý thu mua (Purchasing- Buying);
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;
Phương pháp đào tạo
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đóng vai v.v.
Mục tiêu
 • Hiểu rõ các nguyên tắc đàm phán.
 • Hoàn thiện các kỹ thuật trình bày và thuyết phục đối tác mua- bán hàng.
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp của chuyên gia thương lượng trong kinh doanh.
 • Đạt được chiến lược đàm phán và mục tiêu kinh doanh.
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nội dung
Phần 1: Hiểu biết về kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
 • Định nghĩa về đàm phán kinh doanh.
 • Làm sao để đàm phán thành công?
 • Khi nào xuất hiện đàm phán?
 • 5 chiến lược đàm phán chuẩn mực quốc tế.
 • 7 chiến thuật đàm phán chuẩn mực quốc tế.
 • Cảm xúc trong đàm phán
Phần 2: Thực hiện đàm phán nguyên tắc
Bài 1: Chuẩn bị đàm phán
 • Xác định mục tiêu cuộc đàm phán.
 • Xác định nhu cầu muốn đàm phán.
 • Xác định các tiêu chí đàm phán.
 • Tìm hiểu đối phương trước khi đàm phán.
 • 7 nguyên tắc cơ bản khi đàm phán.
 • Chuẩn bị chương trình cuộc đàm phán.
 • Thiết lập các chiến lược đàm phán.
Bài 2: Tiến hành đàm phán
 • Mở đầu cuộc đàm phán.
 • Thống nhất chương trình đàm phán.
 • Khai thác nhu cầu của các bên.
 • Phương án mặc cả về giá.
 • Phương pháp điều chỉnh giá khi cần thiết.
 • Mô tả một số chiến thuật đàm phán thương gặp.
Bài 3: Kết thúc cuộc đàm phán
 • Xác định thời điểm kết thúc đàm phán.
 • Đạt thỏa thuận sau khi đàm phán.
 • Đưa ra đề nghị cuối cùng.
Bài 4: Những rào cản khi đàm phán
 • Những rào cản thường gặp trong đàm phán.
 • Kỹ xảo đột phá những rào cản.
Bài 5: Kỹ năng giao tiếp khi đàm phán
 • Tạo ấn tượng tốt khi đàm phán.
 • Thái độ trong đàm phán chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng lắng nghe khi đàm phán.
 • Hỏi và thăm dò đối phương.
 • Trình bày sản phẩm và dịch vụ.
Phần 3: Thực hành đàm phán
 • Các tình huống thường gặp và áp dụng chiến lược đàm phán
Phần 4: Kế hoạch áp dụng

Trình tự và nội dung có thể thay đổi

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one