ĐỐI THOẠI SÁNG TẠO VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

ĐỐI THOẠI SÁNG TẠO & GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

Đối thoại để giải quyết vấn đề khi xảy ra xung đột trong quan hệ lao động là vấn đề quan tâm của những nhà quản lý nhân sự. Đôi khi xử lý xung đột không khéo, thiếu kỹ năng đối thoại dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ lao động. Đào tạo Asahi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng này thông qua khóa học” Đối thoại sáng tạo và giải quyết xung đột”.

Đối thoại sáng tạo và giải quyết xung đột

 
 

 
THỜI LƯỢNG :  2 ngày
MỤC TIÊU :

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để :

– Lựa chọn mô hình chiến lược đối thoại thích hợp.

– Nắm vững các nguyên tắc để có được một cuộc đối thoại sáng tạo để cả hai bên đều hài lòng.

– Nắm vững các nguyên tắc cơ bản để giải quyết mâu thuẫn trong doanh nghiệp.

– Biết cách đạt được một thỏa thuận Win-Win ( hai bên cùng thắng)

– Biết cách xử lý các xung đột xảy ra trong quá trình đối thoại .

NỘI DUNG
 • Chiến lược đối thoại sáng tạo
 • Gốc rễ của bất hòa , bất mãn , mâu thuẫn , xung đột & nguyên tắc giải quyết chúng trong quan hệ lao động .
 • Đặc điểm của đối thoại trong QHLĐ
 • Những nguyên tắc cho một cuộc đối thoại sáng tạo
 • Đối thoại sáng tạo : cách tiếp cận theo từng bước
 • Mô hình 4 chiến lược đàm phán

– Né tránh ( Avoiding )

– Đối đầu (Fighting)

– Nhượng bộ ( Adapting)

– Khám phá ( Explorating )

 • Các nguyên tắc cơ bản giải quyết mâu thuẫn xung đột trong quan hệ lao động.

– Các nguyên tắc để giải quyết mâu thuẫn xung đột & cho một cuộc đối thoại sáng tạo

– Thỏa thuận đạt được phải tốt hơn BATNA .

– Vòng tròn đối thoại

 • Cách tiếp cận hiệu quả trong đối thoại.
 • Tiếp cận theo từng bước thông qua 6 giai đoạn trong suốt quá trình đối thoại.
 • 4 cấp độ giao tiếp: tầm quan trọng của cảm xúc và quan hệ trong đối thoại.
 • Làm thế nào để thuyết phục & nhượng bộ hiệu quả
 • Cách thức giải quyết xung đột trong đối thoại.
 • Ngăn ngừa quấy rối tình dục nơi làm việc

   ※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *