7 CÔNG CỤ IE TRONG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN

7 công cụ IE trong hoạt động cải tiến

7 công cụ IE trong hoạt động cải tiến đã được áp dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp. Cải tiến tại hiện trường sản xuất có đang được tiến hành trôi chảy?

7 công cụ IE

Bạn có gặp những vấn đề sau khi hàng ngày tiến hành hoạt động cải tiến tại hiện trường nhà máy?

 • Các lãnh đạo và nhân viên tại hiện trường dù có ý thức về cải tiến, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và cách thực hiện như thế nào?
 • Bạn mong muốn loại bỏ các “Lãng phí” dễ dàng nhận ra tại hiện trường, nhưng kết quả không như mong đợi.
 • Không có cơ hội để tham gia các khóa học tập trung về kiến thức và các công cụ hữu ích cho hoạt động cải tiến.
Khóa học “7 công cụ IE trong hoạt động cải tiến”

3 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng

ĐỐI TƯỢNG

Quản lý sơ cấp và trung cấp tại hiện trường (Trưởng phòng, Quản đốc, Giám sát v.v.) thuộc bộ phận QLSX & liên quan đến hoạt động cải tiến.

PHƯƠNG PHÁP
Rèn luyện kiến thức và phương pháp ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể
MỤC TIÊU
 • Hiểu kiến thức cơ bản và cách dùng các công cụ IE.
 • Có khả năng áp dụng IE tại hiện trường.
 • Có thể tiến hành các hoạt động cải tiến hiệu quả thông qua việc ứng dụng các công cụ IE.
NGÔN NGỮ
Tiếng Việt
NỘI DUNG
Phần 1: Tổng quan của Kaizen và IE
 • Khái niệm về IE (Industrial Engineering)
 • Muri-Mura-Muda là gì?
 • 8 lãng phí trong hoạt động sản xuất
 • Nguyên tắc ECRS
Phần 2: Cải tiến hiện trường với 7 công cụ IE
1.     Phân tích chuỗi quy trình làm việc

 Phân tích qui trình sản xuất từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, đó loại bỏ lãng phí trên toàn bộ quy trình và tiến hành cải tiến.

Thực hành :

– Lập lưu đồ công việc và nhận diện lãng phí
– Phân tích chuỗi quy trình và nhận diện lãng phí theo tình huống

2.     Phân tích động tác

– Tam hiện là gì ?

–  Phân tích cử động của cơ thể để thiết lập thứ tự và cách kết hợp các động tác 1 cách kinh tế nhất và hiệu quả với sức lực tối thiểu nhất

3.     Phân tích thời gian, bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn

– Phương pháp phân tích tình trạng hoạt động của người và máy để thống kê tỉ lệ cấu trúc về thời gian trong tổng thể hoạt động

– Tact time là gì ? Cycle time là gì
– Bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn là gì ?
– Cách thức lập bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn và nhận diện lãng phí
Thực hành 3: Lập bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn và nhận diện lãng phí theo tình huống

4.    Phân tích thao tác liên hợp

– Phân tích mối quan hệ về thời gian giữa thao tác ở trạng thái liên hợp Người – Người hoặc Người – Máy để thiết lập sự cân bằng tốt nhất

– Phân tích thao tác hai tay là gì ?
– Phương pháp phân tích thao tác hai tay và nhận diện lãng phí
Thực hành 5: Phân tích thao tác hai tay, nhận diện lãng phí

5.    Phân tích cân đối chuyền

~ Thiết kế dòng chảy sản xuất một cách hài hòa, xóa đi sự khác biệt về thời gian cần thiết của các công đoạn trên dây chuyền sản xuất ~

6.    Phân tích quá trình vận chuyển

​ – Phương pháp phân tích sự di chuyển hàng hóa, nhận diện lãng phí nhằm giảm thiểu thời gian và lãng phí khi vận chuyển

– Phân tích quá trình vận chuyển và From-To là gì ?
– Cách lập biểu đồ phân tích quá trình vận chuyển
– Cách lập biểu đồ From – To
Thực hành 7: Lập biểu đồ quá trình vận chuyển, from-to và nhận diện lãng phí

Phần 3: Áp dụng 7 công cụ IE và thực hiện hoạt động cải tiến hiệu quả
 • Ứng dụng vào chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 • 7 bước thực hiện hoạt động
Phần 4: Kế hoạch hành động

                                        ※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

You may also like...

1 Response

 1. Tháng Mười Một 29, 2018

  […] là một phương pháp quản lý nhà nhằm mục đích cải tiến môi trường làm việc, một chương trình hoạt động thường trực trong một doanh nghiệp hoặc ở một […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one