THỰC HÀNH PDCA HIỆU QUẢ

Thực hành PDCA hiệu quả

Thực hành PDCA hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp vận hành trôi chảy, đạt được mục tiêu đề ra, dễ tìm ra vấn đề, thực hiện cải tiến có kế hoạch, có tổ chức.

PDCA – Công cụ kiên quyết cần có để nâng cao hiệu quả làm việc!

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra 1 kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check) từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action).

PDCA là gì? PDCA là Plan, Do, Check, Act

Thực hành PDCA hiệu quả

Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

Khóa học “Thực hành PDCA hiệu quả”

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

ĐỐI TƯỢNG Công nhân, Nhân viên, trưởng nhóm, giám sát, trưởng phòng
PHƯƠNG PHÁP Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
MỤC TIÊU
 • Hiểu tầm quan trọng của việc tiến hành công việc theo PDCA (Plan-Do-Check-Action)
 • Ứng dụng được PDCA vào công việc hàng ngày và cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc.
NGÔN NGỮ Tiếng Việt
NỘI DUNG
Phần 1: PDCA là gì?
 • PDCA là gì?
 • Mục đích tiến hành PDCA
 • Ý nghĩa của từng giai đoạn trong PDCA
 • PDCA trong tiến hành công việc hàng ngày và trong hoạt động cải tiến
 • Các vấn đề bạn hay gặp phải khi áp dụng PDCA
 • Tự kiểm tra tình trạng áp dụng PDCA
Phần 2: Những điểm lưu ý để áp dụng PDCA

2.1. Xác định mục đích và phạm vi công việc
– Tổng quan các bước lập bản kế hoạch
– Xác định mục đích và mục tiêu SMART
– Phương pháp xác định phạm vi công việc

Các lỗi điển hình khi xác định phạm vi công việc
Thực hành 1: Xác định mục đích, mục tiêu, phạm vi công việc theo tình huống cho sẵn

2.2. Chia nhỏ công việc, sắp xếp công việc
– Phương pháp chia nhỏ công việc
– Phương pháp xác định trình tự ưu tiên các công việc
– Các lỗi điển hình trong chia nhỏ công việc, sắp xếp công việc
Thực hành 2: Chia nhỏ và sắp xếp công việc theo tình huống cho sẵn

2.3. Nhận diện rủi ro và ước tính tài tài nguyên thực hiện các công việc
– Rủi ro là gì ? Có những loại rủi ro nào, giải pháp
– Phương pháp ước tính tài nguyên
Thực hành 3: Xác định các rủi ro, các tài nguyên thực hiện công việc theo tình huống cho sẵn

2.4. Xác định hạng mục kiểm soát, mức kiểm soát và lập bản kế hoạch
– Mục kiểm soát là gì ? Mức kiểm soát là gì ?
– Mục kiểm soát và mức kiểm soát cho kết quả, quá trình
– Phương pháp đường găng, phương pháp làm song song
– Lập bản kế hoạch với 5W2H
Thực hành 4: Xác định mục kiểm soát, mức kiểm soát và lập bản kế hoạch 5W2H theo tình huống cho sẵn

Phần 3: Phương pháp báo cáo tình trạng thực hiện công việc bằng biểu đồ PDCA

– Mục đích của báo cáo PDCA là gì ?
– Cách thức trình bày báo cáo bằng biểu đồ PDCA
– Quản lý trực quan để mọi người cùng theo dõi, thực hiện
Thực hành 5: Báo cáo tình trạng bằng biểu đồ PDCA theo tình huống cho sẵn

Phần 4: Tạo kế hoạch hành động cá nhân

※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

You may also like...

1 Response

 1. Tháng Mười Một 30, 2018

  Các kỹ thuật thực hành PDCA đã được áp dụng hiệu quả tại doanh nghiệp của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one