Category: ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Tư vấn và đào tạo quản lý sản xuất nhằm nâng cao level, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam; tổ chức thường xuyên khoá đào tạo, bồi dưỡng dành cho nhiều đối tượng khác nhau ngay tại trụ sở của các doanh nghiệp… Điển hình là công ty A, một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam đã áp dụng rất thành công dịch vụ tư vấn cải tiến sản xuất và quản lý nhân sự của tư vấn & đào tạo ASAHI. Kết quả đạt được sau khi cải tiến là: Năng suất lao động đã nâng cao lên 55%, lượng tồn kho giảm bớt 40%, diện tích nhà xưởng đã thu gọn 35%…
0

Marketing tổng quát

Marketing tổng quát Marketing tổng quát là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng và thực hành chiến lược marketing hiệu quả. Đẩy mạnh tiêu thụ bằng chiến lược Marketing hiệu quả, phù...