Category: ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

0

Thực hành 5S hiệu quả

Thực hành 5S hiệu quả. Thực hành 5S hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Giúp doanh nghiệp ngày...

1

Phân tích rủi ro FMEA

Phân tích rủi ro FMEA Phân tích rủi ro FMEA để tìm ra những rủi ro có thể xảy ra trước khi tiến hành thay đổi hay thực hiện công việc mới. Khi phân...

0

Tuyển dụng nhân tài

Tuyển dụng nhân tài Làm thế nào để tuyển dụng nhân tài, chọn được nhân sự phù hợp nhất với nhu cầu của Doanh nghiệp? Qua khóa học “Kỹ năng tuyển dụng nhân tài...