Về chúng tôi

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tư vấn & Đào tạo Asahi là công ty chuyên sâu về Tư vấn và Đào tạo việc áp dụng hiệu quả các công cụ, phương pháp cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng, tăng lợi nhuận, giảm chi phí, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, phát triển bền vững, gia tăng sự hài lòng của người lao động.

Asahi tự hào đi đầu trong các lĩnh vực tư vấn, đào tạo thiết lập hệ thống quản trị, hệ thống cải tiến, hệ thống doanh nghiệp tự vận hành và xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì một Việt Nam hạnh phúc,thịnh vượng.

Asahi tự hào đồng hành cùng lãnh đạo doanh nghiệp trên con đường trở thành lãnh đạo hàng đầu, chủ doanh nghiệp thực sự được Tự do về  thời gian và Tự do tài chính.

 Hiện tại công ty tư vấn & đào tạo ASAHI hoạt động với 5 mảng chính:
  1. Tư vấn nâng cao năng suất chất lượng : Kaizen, QCC, Lean, Six Sigma, KPI, TPM, Quản lý sản xuất, thực hành 5S, Quản lý trực quan …
  2. Đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
  3. Tư vấn ISO: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000, OHSAS 18001, ISO 50001…
  4. Đào tạo: Kỹ năng quản lý, nâng cao khả năng áp dụng các công cụ, mô hình cải tiến năng suất chất lượng thông qua các khóa đào tạo tại doanh nghiệp khách hàng.
  5. Đánh giá: Nội bộ, Nhà cung ứng, Chuỗi phân phối, Đo lường thỏa mãn khách hàng, Đo lường thỏa mãn nhân viên…

Ngay từ khi thành lập, tư vấn & đào tạo ASAHI đã may mắn có được các chuyên gia đều là chuyên gia hàng đầu Việt Nam do bộ công thương công nhận và là quản lý, lãnh đạo lâu năm trong các công ty nước ngoài như Asahi intecc,Toyota, Ford… có kinh nghiệm đánh giá hệ thống quản lý cho hàng trăm tổ chức khác nhau. Kinh nghiệm tích lũy được giúp chúng tôi xác định một cách rõ ràng những thuận lợi và khó khăn, điểm yếu và điểm mạnh, cơ hội và thách thức khi các đơn vị triển khai áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý. Từ đó, tư vấn & đào tạo ASAHI  xây dựng và theo đuổi những chiến lược khác biệt của mình để thực hiện “sứ mệnh” năng suất – chất lượng.

Trong bối cảnh năng suất chất lượng đang là yếu tố then chốt trong nền kinh tế Việt Nam chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình nhằm cung cấp các giải pháp quản lý theo tiêu chuẩn gắn kết chặt chẽ với hoạt động quản lý, tác nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tư vấn & đào tạo ASAHI  trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của Việt Nam cung cấp các giải pháp tư vấn và đào tạo về cải tiến năng suất, chất lượng trên cơ sở khảo sát và đánh giá các điều kiện đặc thù riêng của doanh nghiệp khách hàng về thị trường, sản phẩm, công nghệ, nhân lực và quản lý. Đến nay, tư vấn & đào tạo ASAHI được nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đánh giá cao và tin tưởng sử dụng các dịch vụ tư vấn và đào tạo về Hệ thống sản xuất tinh gọn (LEAN), Six Sigma, Kaizen/5S, ISO và các công cụ, thực hành cải tiến tốt nhất trên thế giới gắn kết năng suất chất lượng với quản trị doanh nghiệp thông qua Thẻ điểm cân bằng (BSC) & KPI.

Mảng đào tạo kỹ năng thông qua phương pháp học qua trải nghiệm thực tế, các chương trình đào tạo huấn luyện mang tính cọ xát, gắn chặt lý thuyết với thực tiễn. Đào tạo và tư vấn theo nhu cầu doanh nghiệp. Chú trọng giá trị con người, giá trị người lãnh đạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo cấp cao. Thành công nhanh nhất bằng cách giúp đỡ người khác thành công.

Tư vấn và đào tạo quản lý sản xuất nhằm nâng cao level, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam … Điển hình một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam đã áp dụng rất thành công dịch vụ tư vấn cải tiến sản xuất và quản lý nhân sự của tư vấn & đào tạo ASAHI. Kết quả đạt được sau khi cải tiến là: Năng suất lao động đã nâng cao lên 55%, lượng tồn kho giảm bớt 40%, diện tích nhà xưởng đã thu gọn 35%…