Cải tiến nhà máy

Tư vấn cải tiến nhà máy

Cải tiến nhà máy là cải tiến các vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp của khách hàng. Từ quan điểm của chuyên gia để tạo nên một nhà máy tinh gọn có khả năng cạnh tranh trên phương diện kỹ thuật, chất lượng, chi phí, và giá thành. Đó là công việc của chúng tôi. Tư vấn và đào tạo Asahi cung cấp dịch vụ tư vấn cải tiến nhà máy hiệu quả cao dựa trên phương thức sản xuất TPS (TOYOTA Production System) TPS được các nhà chế tạo sản xuất trên thế giới biết đến như là một phương thức có tính hiệu quả thực tế cao, giảm thiểu lãng phí, rút ngắn thời gian giao hàng và tự động hóa.

Cải tiến nhà máy lấy con người là nền tảng.

Khả năng, sức mạnh tiềm ẩn của con người là vô tận. Con người là yếu tố quyết định làm nên thành công cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào chú trọng phát triển “đào tạo nguồn nhân lực” xuất phát từ niềm tin vững chắc trên và một khi hành động này trở thành một nét văn hóa của doanh nghiệp thì sẽ tăng khả năng cạnh của doanh nghiệp trên thị trường, thỏa mãn yêu cầu khách hàng, phát triển bền vững.

Với dịch vụ tư vấn cải tiến nhà máy ngoài việc khám bệnh cho doanh nghiệp, cung cấp giải pháp hiệu quả chúng tôi còn tập trung vào việc đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ quản lý của doanh nghiệp khách hàng các công cụ, kiến thức, kỹ năng để thực hiện cải tiến liên tục và quản lý hiệu quả. Tinh thần cải tiến sẽ tiếp tục phát triển về sau khi công việc của chúng tôi đã hoàn thành. Một trong những mục tiêu quan trọng của chúng tôi là xây dựng “Một tổng thể hoạt động nhịp nhàng”.

Từ quy hoạch, thông qua thu mua, sản xuất và phân phối, đến kiểm soát sản xuất, vững chắc tại chỗ và hoạt động đúng được xem là rất quan trọng và cần thiết. Chúng tôi nhận thức một cách đầy đủ từ kinh nghiệm làm việc của mình rằng thực hiện theo một quy trình là rất quan trọng trong các hoạt động cải tiến. Sắp xếp hợp lý, phương pháp cải tiến hiệu quả với việc không có lãng phí (Muda) là những gì chúng tôi cố gắng để đạt được với các khách hàng.

Lấy kinh nghiệm thực tế tạo ra giá trị.

Dựa trên nguyên tắc “Genchi, Genbutsu, Genba-shugi”, với niềm tin rằng kinh nghiệm thực tế có giá trị hơn kiến thức lý thuyết, chúng tôi sẽ đưa ra một chương trình phù hợp với nơi làm việc và được những người làm việc ở đó chấp nhận để cải tiến”. Bằng cách thức này, chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể làm việc rất chặt chẽ với nhân viên, làm cho họ cảm thấy yên tâm bởi những thay đổi sắp tới tại nơi làm việc của họ. Các hoạt động tư vấn chính – Genba Kaizen (cải tiến liên tục) : Chất lượng, năng suất, Thời gian, hàng tồn kho, bảo trì và an toàn. – Cải tiến trong hoạt động quản lý : Quản lý chiến lược, tài chính và nâng cao nguồn nhân lực. – Cải tiến kỹ thuật : Khuôn, gia công, ép, đúc, hàn, đúc, chất bán dẫn.

Các bước cải tiến nhà máy mà Asahi áp dụng:
 1. Khảo sát quản lý hiện trường sản xuất
 • Các yếu tố của Hiện trường nhà máy sản xuất
 • Các mục tiêu quản lý đối với Hiện trường Nhà máy sản xuất
 • Thành phần, chức năng và vai trò của lực lượng quản lý Hiện trường Nhà máy sản xuất
 • Phân tích thực trạng và phương thức tổ chức quản lý hiện trường của Nhà máy
 1. Lãng phí – Hiểm họa của Nhà máy sản xuất
 • Hoạt động gia tăng giá trị, hoạt động không gia tăng giá trị và Nhà máy vô hình trong mỗi Nhà máy
 • TIMWOOD – Nhận diện và phân tích 7 lãng phí điển hình trong Nhà máy sản xuất
 • Nhận diện, loại bỏ lãng phí trong Xây dựng Nhà máy mạnh mẽ và Phát triển nhân sự
  Phân tích hiện trạng của Nhà máy để xác định và đánh giá các lãng phí trong sản xuất
 1. Sức mạnh của dòng chảy liên tục
 • Mô hình Nhà máy chức năng truyền thống và các nguồn gây “bệnh” trong quản lý hiện trường
 • Mô hình, các cấp độ và Phương thức phân tích, thiết lập Dòng chảy liên tục trong sản xuất
 • Sức mạnh của dòng chảy liên tục trong quản lý Hiện trường Nhà máy
 • Các thách thức và cơ hội trong theo đuổi dòng chảy liên tục
  Phân tích thực trạng và cơ hội cải tiến dòng chảy liên tục trong Nhà máy
 • Cách tối ưu hóa từng vị trí công việc
 • Phân tích thực trạng các tiêu chuẩn công việc trong sản xuất
 • Các yếu tố và bước xây dựng công việc tiêu chuẩn
 • Quản lý và cải tiến công việc tiêu chuẩn trong sản xuất
 • Lập Công việc tiêu chuẩn cho công đoạn mẫu. Sau đó triển khai ngang.
 1. Nền tảng của sự ổn định và cải tiến trong Nhà máy sản xuất 
 • Tổng quan về 5S
 • Phương pháp thực hành tốt các nguyên lý của 5S trong Nhà máy sản xuất
 • Quản lý trực quan: Phạm vi và cách thức thực hiện
 1. Rèn luyện hệ tuần hoàn mạnh khỏe cho Nhà máy sản xuất
 • Độc lập hóa các hoạt động hỗ trợ khỏi dây chuyền sản xuất
 • Các nguyên tắc cơ bản trong cải tiến hệ thống cấp & lấy hàng cho sản xuất
 • Hệ thống “siêu thị”, “nhện nước” và “điểm sử dụng” trong sản xuất
 • Phân tích hiện trạng của Nhà máy để đánh giá tình trạng thực hành và cơ hội cải tiến hệ thống cấp, rút hàng trong Nhà máy
 1. Xây dựng hệ thống thiết bị mạnh mẽ và đáng tin cậy
 • Khảo sát quản lý thiết bị trong sản xuất
 • Bảo dưỡng thiết bị hằng ngày của sản xuất
 • Hướng dẫn vận hành và Thông số vận hành tiêu chuẩn
 • Ghi chép thông tin về hoạt động của thiết bị
 • Báo cáo và xử lý bất thường thiết bị
 • Hiệu suất thiết bị và tính toán hiệu suất thiết bị tổng thể – OEE
 • Đưa ra thực trạng và cơ hội cải tiến về quản lý thiết bị
 1. Chuyển đổi nhanh
 • Loại bỏ đe dọa của Chuyển đổi sản xuất
 • Chuyển đổi trong sản xuất và các vấn đề với quản trị tinh gọn
 • Áp dụng các nguyên lý của “Chuyển đổi nhanh”: Phương thức rút ngắn thời gian chuyển đổi sản xuất xuống dưới 10 phút
 • Trình tự và phương pháp thực hiện “Chuyển đổi nhanh”
 • Thực trạng và cơ hội áp dụng “Chuyển đổi nhanh” trong Nhà máy

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ! 
Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Asahi
Địa chỉ: Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Tel: 0976859981

Mail: daotaoasahi@gmail.com
Website: http://daotaoasahi.com

All in one