Tư vấn ISO

TƯ VẤN ISO NHẰM CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ TOÀN DIỆN. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN (ISO) LÀ MỘT TIẾP CẬN HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC TRONG VIỆC TIÊU CHUẨN HÓA VÀ CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ LĨNH VỰC NHƯ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG, … TẤT CẢ ĐỀU THEO CÁC YÊU CẦU VÀ THỰC HÀNH HIỆU QUẢ THEO ĐÚNG CHUẨN MỰC ĐƯỢC THỪA NHẬN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. VỚI TÂM ĐIỂM VÀ SỨ MỆNH TĂNG NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG, CHÚNG TÔI ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ TỐT NHẤT VỚI GIÁ THÀNH HỢP LÝ NHẤT.

  • Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001, ISO/TS 16949;
  • Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 13485;
  • Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001;
  • Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001;
  • Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo ISO 22000, BRC, IFS, GAP, HACCP;
  • Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý Năng lượng theo ISO 50000;
  • Tư vấn Tích hợp các Hệ thống quản lý vào một Hệ thống quản lý tích hợp duy nhất theo mô hình PAS 99:2012
All in one