GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết vấn đề và ra quyết định chính xác, nhanh, hiệu quả luôn là mong muốn của hầu hết mọi người. Cuộc sống có nhiều vấn đề đòi hỏi mỗi cá nhân phải giải quyết và ra quyết định mỗi ngày. Nếu chúng ta giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt, chúng ta sẽ thành công. Ngược lại, chúng ta sẽ phải loay hoay trong vòng luẩn quẩn “thử và sửa sai” và dần mất tự tin, ta sẽ thất bại. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất là chúng ta chưa biết cách giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả. Để khắc phục vấn đề này hãy tham gia khóa học ” Giải quyết vấn đề và ra quyết định”do Đào tạo Asahi cung cấp.

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

 

THỜI LƯỢNG :  2 ngày
MỤC TIÊU :

Sau khóa học học viên có khả năng tốt hơn để :

– Mô tả & phân  tích vấn đề

– Xác định nguyên nhân của vấn đề

– Đưa ra những giải pháp có thể & quyết định xem giải pháp nào là tốt nhất

– Thực thi giải pháp đã chọn & đánh giá hiệu quả của nó

NỘI DUNG:
1.Vấn đề & phát hiện vấn đề
 • Vấn đề là gì ?
 • 3 loại vấn đề : hiện tại , tiềm ẩn & hoàn thiện
 • Những vấn đề có thể & không thể tiên đoán được ?
 • Sáu giai đoạn của quá trình giải quyết vấn đề .
 • Vấn đề & những nguyên nhân khả dĩ của nó
 • Mô tả vấn đề & nhận ra những khía cạnh khác biệt
 • Tìm kiếm sự thật : Đặt câu hỏi “Tại sao ?”
 • Phân tích vấn đề : Sơ đồ xương cá ( Fishbone)
 • Những công cụ hỗ trợ khác giúp tìm hiểu vấn đê
2.Tìm giải pháp
 • Thế nào là một giải pháp ?
 • Những ràng buộc đối với một giải pháp
 • Một giải pháp cần phải như thế nào ?
 • Tìm giải pháp khả thi
 • Cách tiếp cận logic & tập trung
 • Cách tiếp cận sáng tạo & trên phương diện rộng
 • Có những giải pháp tốt hơn những giải pháp khác
3.Ra quyết định
 • Lên kế hoạch & thực thi giải pháp
 • Đánh giá
 • Theo dõi tiến trình & nhìn lại

 ※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one