CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN

Công cụ thống kê trong hoạt động cải tiến

Công cụ thống kê trong hoạt động cải tiến được áp dụng hiệu quả mang lại nhiều lợi ích tích cực trong việc đánh giá, theo dõi và đưa ra những giải pháp phù hợp dựa trên thực tiễn hoạt động sản xuất.

Ứng dụng các công cụ thống kê, nâng cao khả năng quản lý chất lượng!

Tại nhà máy của các anh chị, việc quản lý chất lượng, hoạt động cải tiến và ngăn ngừa hàng lỗi có đang được tiến hành một cách hiệu quả?

 • Dữ liệu được thu thập nhiều, nhưng chưa được sử dụng hiệu quả vào hoạt động quản lý chất lượng?
 • Khi có sự cố hàng lỗi xảy ra, việc truy tìm nguyên nhân để khắc phục tốn quá nhiều thời gian?
 • Hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm không đạt hiệu quả như mong đợi?
Vậy đâu sẽ là giải pháp?

Hãy tham gia khóa học “Các công cụ thống kê trong hoạt động cải tiến” do Công ty tư vấn và đào tạo Asahi tổ chức. Chúng tôi hỗ trợ xây dựng hoạt động quản lý cải tiến hiện trường, nâng cao chất lượng sản phẩm 1 cách hiệu quả thông qua chương trình đào tạo thực tế cho nhân viên tại nhà máy.

Công cụ thống kê

Đối tượng
Trưởng phòng, giám sát, tổ trưởng, chuyền trưởng, nhân viên quản lý chất lượng của nhà máy
Phương pháp
Rèn luyện kiến thức và phương pháp ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể
Mục tiêu
 • Hiểu rõ các kiến thức cơ bản và cách sử dụng từng công thống kê trong hoạt động cải tiến và Quản lý chất lượng
 • Nắm được cách vẽ 7 công cụ sử dụng MS Excel
 • Nắm bắt 8 bước giải quyết sự cố và các phương pháp ứng dụng từng công thống kê  vào thực tế công việc
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nội dung
Phần 1: Đầu tiên, hãy nắm vững các khái niệm về Quản lý chất lượng!
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của Quản lý chất lượng
 • Sự khác nhau giữa Quản lý chất lượng và Kiểm tra chất lượng
Phần 2: Hiểu và thực hành cách sử dụng 7 công cụ quản lý chất lượng!
 • Phiếu kiểm tra & bài tập
 • Biểu đồ Pareto & bài tập
 • Biểu đồ nhân quả ( biểu đồ xương cá) & bài tập :
 •  5 Why
 • Brainstorming
 •  K.J( Kawakita Jiro)
 • Biểu đồ histogram & bài tập
 • Biểu đồ kiểm soát X-R & bài tập
 • Biểu đồ phân tán & bài tập
 • Các đồ thị khác & bài tập

※ Giải thích ,ứng dụng, các bước xây dựng và luyện tập cách về các biểu đồ trên MS Excel

Phần 3: Ứng dụng các công cụ thống kê, tiến hành QLCL và các hoạt động cải tiến!
 • Ứng dụng vào chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 • 8 bước cần thiết của quy trình giải quyết sự cố, và hoạt động cải tiến chất lượng
Phần 4: Kế hoạch hành động

Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

1 Response

 1. Tháng Mười Một 29, 2018

  […] Japanese Union Of Scientists and Engineers) đã quyết định chọn và ứng dụng các công cụ thống kê trong phương pháp quản lý chất lượng cho mọi tầng lớp cán bộ Nhật. Từ đó […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one