THỰC HÀNH 5S HIỆU QUẢ

Thực hành 5S hiệu quả.

Thực hành 5S hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Thực hành 5S hiệu quả

Là giám sát, quản lý tại hiện trường, bạn đã biết cách duy trì và chỉ đạo thực hiện hoạt động 5S một cách hiệu quả?

Đối tượng
Giám sát, quản đốc và tổ trưởng
Phương pháp
Rèn luyện kiến thức và các ứng dụng qua thảo luận nhóm, các bài tập áp dụng tại truyền mẫu cụ thể ở nhà máy, v.v.
Mục tiêu
 • Nắm rõ và hiểu ý nghĩa, các công cụ và cách thức triển khai 5S tại nhà xưởng
 • Nâng cao khả năng áp dụng vào nhà máy thông qua việc thực hành thực tế các truyền mẫu
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nội dung
Phần 1: 5S và ý nghĩa của 5S đối với nhà xưởng

1.1. 5S (Seiri – Seiton – Seiso – Seiketsu – Shitsuke) là gì?

1.2. Tự đánh giá mức độ 5S hiện tại

1.3. Ý nghĩa và lợi ích của 5S

Phần 2: Áp dụng 5S tại nhà xưởng

2.1. Seiri (Sàng lọc)

 • Lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch thẻ đỏ
 • Cách làm thẻ đỏ
 • Tại sao những vật không cần thiết lại tái xuất hiện

2.2. Seiton (Sắp xếp)

 • Lên kế hoạch và thực hiện Seiton
 • Phương pháp quản lý trực quan

~ Sơ đồ vị trí/ màu sắc nơi làm việc, biển chỉ dẫn và cách sắp xếp dụng cụ làm việc ~

 • 7 nguyên tắc Seiton và những lưu ý khi thực hiện Seiton

2.3. Seiso (Sạch sẽ)

 • Lên kế hoạch và các bước thực hiện Seiso

~ Quy trình làm sạch, kiểm tra và phòng ngừa ~

 • Cách lập bảng kiểm tra, phòng ngừa
 • Những lưu ý khi thực hiện Seiso

2.4. Seiketsu (Săn sóc)

 • Duy trì và tiêu chuẩn hóa việc thực hiện 3S

2.5. Shitsuke (Sẵn sàng)

 • Tạo thói quen và ý thức tuân thủ việc thực hiện 5S cho cấp dưới.
 • Phong trào đẩy mạnh hoạt động 5S.
Phần 3: Cách thức triển khai & đánh giá hoạt động 5S
 • Xây dựng chính sách,hệ thống và tiêu chuẩn 5S: Cơ cấu, vai trò trách nhiệm, chiến lược, phương châm, quy trình, tiêu chuẩn, văn hóa, con người, kỹ năng…
 • Tiêu chuẩn hóa hoạt động 5S
 • Đánh giá hoạt động
Phần 4: Áp dụng thực tế 5S ở nhà máy

1.     Thực tế quy trình thực hiện 5S tại nhà máy.

2.     Tiến hành đánh giá hoạt động 5S tại nhà máy.

Phần 5: Kế hoạch hành động áp dụng 5S tại nhà máy

Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one