ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN, TẠO CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Đánh giá nhân viên tạo cơ hội phát triển

Đánh giá nhân viên tạo cơ hội phát triển nhân viên, xây dựng đội ngũ ngày càng lớn mạnh để tăng hiệu quả công việc, đạt mọi mục tiêu đề ra.

Đánh giá nhân viên

Bạn đã có thể sử dụng việc đánh giá như một cơ hội để phát triển năng lực nhân viên?

Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên và nâng cao kỹ năng đánh giá, cũng như kỹ năng phỏng vấn đánh giá, nhằm ứng dụng được kết quả đánh giá trong việc phát triển năng lực nhân viên.
Hệ thống đánh giá hiện đang sử dụng ở công ty bạn cũng có thể được đưa vào bài tập tình huống và luyện tập thực tế theo yêu cầu.

Khóa học “Nâng cao kỹ năng đánh giá nhân viên”

★ 2 ngày – Tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng
Quản lý, Leader, và những người liên quan đến đánh giá nhân viên
Phương pháp 
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đóng vai v.v.
Mục tiêu
 • Hiểu mục đích của đánh giá nhân viên và vai trò của người đánh giá.
 • Nâng cao ý thức và có thể thực hiện được việc đánh giá công bằng và hợp lý bằng việc thấu hiểu quy trình, hệ thống đánh giá và phương pháp thiết lập hạng mục và tiêu chí đánh giá.
 • Nắm được các kỹ năng thiết yếu để việc đánh giá đóng góp vào việc phát triển năng lực nhân viên.
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nội dung
Phần 1: Vai trò và trách nhiệm của người quản lý trong công tác đánh giá nhân viên
 • Vai trò và trách nhiệm của người quản lý trong đánh giá nhân viên
 • Mục đích và tầm quan trọng của việc đánh giá nhân viên
Phần 2: Quy trình đánh giá và các phương pháp đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp
 • Tổng quát về quy trình đánh giá nhân viên
 • Các phương pháp để đánh giá nhân sự hiệu quả (Đánh giá 360 độ, Đánh giá theo MBO)
 • Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI)
 • Phương pháp thiết lập hạng mục đánh giá và tiêu chuẩn đánh giá
 • Lỗi và xu hướng thường gặp trong đánh giá nhân viên
Phần 3: Kỹ năng thiết yếu cần có trong đánh giá nhân viên
 • Kỹ năng đặt câu hỏi và lắng nghe tích cực

~7 thói quen cần thiết để giao tiếp tốt hơn~

 • Kỹ năng dẫn dắt và thuyết phục
 • Kỹ năng phản hồi hiệu quả
 • Kỹ năng huấn luyện kèm cặp để phát triển sự chủ động của cấp dưới
Phần 4: Cách tiến hành tổ chức phỏng vấn đánh giá hiệu quả
 • Giai đoạn chuẩn bị đánh giá
 • Quy trình thực hiện buổi phỏng vấn và những điểm cần lưu ý
 • Kiểm soát nhân viên với tính cách khác nhau trong phỏng vấn đánh giá
 • Xử lý câu hỏi và phản ứng tiêu cực từ nhân viên
Phần 5: Áp dụng kết quả đánh giá vào việc phát triển năng lực nhân viên
 • Phân tích nhu cầu đào tạo từ kết quả đánh giá
 • Thiết lập kế hoạch đào tạo
Phần 6: Lập kế hoạch hành động

Trình tự và nội dung có thể thay đổi

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one