ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng nguồn nhân sự chất lượng tăng sức cạnh tranh, tạo nền tảng để phát triển bền vững. Doanh nghiệp nào phát triển chất lượng nhân sự nhanh hơn đối thủ thì doanh nghiệp đó sẽ dành chiến thắng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Asahi cung cấp khóa học “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực” phù hợp với tính chất và đặc thù của từng công ty.

THỜI LƯỢNG :  2 ngày
MỤC TIÊU :

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để :

– Quản lý nguồn nhân lực tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

– Nắm vững cách thức xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp .

– Áp dụng thành thạo quy trình thu hút & tuyển dụng người giỏi cho doanh nghiệp.

– Hiểu rõ  tầm quan trọng của việc đào tạo & phát triển nguồn lực cho doanh nghiệp.

– Nắm vững 3 loại hình đào tạo theo mục tiêu & đối tượng.

 NỘI DUNG
* Chiến lược nhân sự

– Vai trò & tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực trong việc phát triển doanh nghiệp.

– Đặc điểm của nguồn nhân lực

– Quản lý nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

– Làm thế nào để có nguồn nhân lực tốt nhất cho doanh nghiệp.

* Thu hút & tuyển dụng

– Thu hút người giỏi bên ngoài & giữ nhân viên giỏi bên trong

– Qui trình “tuyển” để “dụng”.

* Đào tạo & phát triển

– Thế nào là đào tạo hiệu quả .

– Lợi ích của đào tạo

– Hậu quả của thiếu đào tạo

– Những hình thức thay thế cho đào tạo

– Chu trình đào tạo

– Xác định nhu cầu đào tạo

– Xác định mục tiêu đào tạo

– Chọn hình thức đào tạo

* Tiến hành đào tạo

– Chuẩn bị việc áp dụng nội dung học tập vào công việc thực tế

– Đạt được sự cam kết của những người liên quan

– Phát triển nghề nghiệp theo giai đoạn chu kỳ cuộc sống.

* Giữ nhân viên giỏi

– Nhân viên giỏi và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

– Các tiêu chí để nhận dạng và đánh giá nhân sự.

– Những yếu tố tạo lực hút và lực đẩy nhân viên giỏi.

– Các công cụ để giữ và phát triển nhân tài.

      ※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one