ĐỂ TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO XUẤT CHÚNG

Để trở thành lãnh đạo xuất chúng

Để trở thành lãnh đạo xuất chúng bạn cần chuẩn bị kỹ năng, kiến thức gì?

Bạn đã nhận thức và phát huy hiệu quả kỹ năng lãnh đạo của mình trong công việc?

Bạn mong muốn trở thành lãnh đạo xuất chúng và tạo được sự khác biệt?

Để trở thành lãnh đạo xuất chúng

 • Năng lực lãnh đạo không phải chỉ là tố chất mà cũng là 1 kỹ năng có thể học và rèn luyện, bạn có tin như vậy không?
 • Tại sao kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm làm việc lâu năm không đủ đảm bảo cho bạn trở thành một người lãnh đạo giỏi. Vậy bạn còn thiếu những gì?
Khóa học “Để trở thành lãnh đạo xuất chúng”

★ 3 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

ĐỐI TƯỢNG
Quản lý cấp trung và ứng viên quản lý cấp trung , trưởng phòng, phó phòng giám sát, và quản lý các dự án
PHƯƠNG PHÁP
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, trải nghiệm, đóng vai, v.v.
MỤC TIÊU
 • Hiểu rõ vai trò và các đức tính, kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo
 • Nắm vững kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề phát sinh 1 cách thấu đáo.
 • Nâng cao kết quả làm việc của nhóm và kỹ năng dẫn dắt các thành viên trong nhóm.
NGÔN NGỮ
Tiếng Việt
NỘI DUNG
Phần 1: Xây dựng nền tảng của người lãnh đạo xuất chúng
 • Định nghĩa, vai trò của người lãnh đạo
 • 5 cấp lãnh đạo
 • 3 điều cần biết về quyền lực
 • 8 cách để tạo quyền lực
 • Nguyên tắc sống của lãnh đạo
 • 5 thái độ sống của lãnh đạo
 • Sự khác biệt giữa người quản lý và người lãnh đạo
 • Lựa chọn mô hình, trường phái lãnh đạo hiệu quả
 • Bài tập: Ai là người lãnh đạo mà bạn ngưỡng mộ
Phần 2: Rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghệ thuật lãnh đạo
1. 4 trụ cột niềm tin giúp lãnh đạo tạo ra sự khác biệt

Trò chơi: Chiến thắng vinh quang

2. Giao tiếp với hiệu quả thuyết phục cao nhất
 • Khắc phục rào cản giao tiếp
 • Kỹ năng thể hiện và quan sát
  ~ Giao tiếp ngôn ngữ & phi ngôn ngữ ~
 • Nghệ thuật lắng nghe
 • Kỹ năng dẫn dắt cuộc họp hiệu quả
3. Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả
 • Cách nhận dạng vấn đề
 • Quy trình giải quyết vấn đề
 • Phương pháp phát triển các giải pháp thay thế
 • Phương pháp thu phục sự đồng thuận
 • Vai trò là người giải quyết vấn đề của lãnh đạo
4. Nghệ thuật dẫn đầu, huấn luyện cấp dưới
 • Quy trình huấn luyện
 • Vai trò của người lãnh đạo trong việc huấn luyện
 • Quản lý yếu tố con người
5. Kỹ năng xây dựng đội nhóm
 • Quá trình xây dựng đội nhóm
 • Yếu tố nền tảng để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả cao (POPCI)
 • Xử lý các vấn đề nội bộ và bên ngoài
 • Vai trò của người lãnh đạo trong nhóm
  ~ Người điều phối, trung gian & đàm phán ~
6. Tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Ứng dụng các nguyên tắc, lý thuyết của thuật động viên.
 • Tạo “lửa” thông qua thiết lập mục tiêu SMART
 • Đánh thức “khả năng thể hiện” tiềm ẩn
7. 7 điều nhà lãnh đạo phải làm để trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng(Jack Welch)
8. Trải nghiệm cuối cùng: Viết về bản thân bạn khi bạn về hưu sau 10 năm làm lãnh đạo
Phần 3:Tóm tắt, lập kế hoạch phát triển năng lực bản thân

Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one