KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

Làm việc nhóm hiệu quả chính là một trong những bí quyết thành công của các công ty Nhật Bản.

Làm việc nhóm hiệu quả phát huy mọi nguồn lực con người, tối ưu thế mạnh mỗi cá nhân cũng như làm gia tăng nhiều lần giá trị của cả tập thể.

Làm việc nhóm hiệu quả tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, việc xây dựng đội nhóm không phải dễ dàng bởi mỗi thành viên đều có những nền tảng nhận thức, kỹ năng và năng lực khác nhau, suy nghĩ và mục tiêu riêng. Khi làm việc nhóm sẽ không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, những mâu thuẫn khiến nhóm dễ tan vỡ.

Do vậy mỗi thành viên cần phải luyện cho mình những kỹ năng làm việc nhóm cần thiết để xây dựng nhóm hoàn thiện, gắn kết hơn, cùng vì mục tiêu và lợi ích chung của Tổ chức trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhằm góp phần trong việc giải quyết các khó khăn trên, Asahi đã nghiên cứu và thiết kế khóa học”Làm việc nhóm hiệu quả” nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao, cải thiện kĩ năng làm việc nhóm cho từng thành viên, từ đó xây dựng được đội nhóm làm việc hiệu quả.

Khóa học “Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả”

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

ĐỐI TƯỢNG

Mọi cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao năng lực làm việc nhóm

PHƯƠNG PHÁP

ĐÀO TẠO

 • Huấn luyện dựa vào hiểu biết về tâm lý và nhu cầu của học viên
 • Sử dụng âm nhạc tạo không khí học tập
 • Sử dụng các video clip để minh họa sinh động
 • Trò chơi huấn luyện giúp nắm bắt vấn đề
 • Học viên chủ động tham gia bằng cách đặt câu hỏi, trình bày, bộc lộ cảm xúc

MỤC TIÊU

 • Người học nắm rõ các nguyên tắc làm việc nhóm.
 • Tránh các rào cản khi làm việc nhóm.
 • Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả cao.
 • Có các kỹ năng làm việc nhóm.
 • Hiểu rõ các quá trình hình thành và phát triển nhóm

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt

NỘI DUNG

Phần 1: Tổng quan về nhóm và làm việc nhóm
 • Thế nào là nhóm?
 • Tầm quan trọng của làm việc nhóm
 • Các giai đoạn phát triển của nhóm
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhóm
Phần 2: Định vị các cá nhân trong nhóm
 • Hiểu rõ bản thân cũng như từng thành viên của nhóm
 • Xây dựng tinh thần đồng đội.
 • Vai trò, nhiệm vụ của người trưởng nhóm.
Phần 3: Xây dựng niềm tin và tinh thần đồng đội
 • Mô hình xây dựng sự tin cậy
 • Bài tập sơ yếu lý lịch
 • Tầm quan trọng của tinh thần đồng đội
 • Bài tập niềm tin
 • Những nhân tố cần thiết của đội
 • Bài tập xây dựng đội
 • Mục tiêu và tầm nhìn của đội
Phần 4: Các nguyên tắc làm việc nhóm
 • Tạo đồng thuận
 • Thiết lập mối quan hệ
 • Khuyến khích óc sáng tạo
 • Phát sinh ý kiến mới
 • Ủy thác
 • Khuyến khích phát biểu
 • Chia sẻ trách nhiệm
 • Linh hoạt
Phần 5: Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm:
 • Thành lập
 • Sóng gió
 • Hoàn thiện
 • Cất cánh và phát triển
 • Phân hóa thành những nhóm nhỏ
Phần 6: Các kỹ năng cần thiết cho làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 • Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lập kế hoạch làm việc
Phần 7: Xung đột
 • Các hình thức của xung đột
 • Nguồn gốc của các xung đột
 • Các cách giải quyết xung đột
Phần 8: Phương pháp giải quyết vấn đề trong nhóm
 • Lãng tránh
 • Thích nghi
 • Thắng – Thua
 • Thỏa hiệp
 • Giải quyết vấn đề
Phần 9: Đào tạo và Phát triển nhóm
Phần 10.Tổng kết khóa học

Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one