QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN – TQM

Quản lý chất lượng tổng thể – TQM

Quản lý chất lượng tổng thể – TQM(Total Quality Management) là một phương thức quản lý được áp dụng rất phổ biến và hiệu quả tại Nhật và các nước trong khu vực. TQM tập trung vào chất lượng, cải tiến chất lượng thường xuyên dựa trên sự tham gia của tất cả các thành viên với mục đích cho sự thành công lâu dài thông qua sự thỏa mãn của khách hàng và mang lại lợi ích cho tất cả thành viên trong tổ chức và xã hội

Khóa học “Quản lý chất lượng tổng thể – TQM”

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

ĐỐI TƯỢNG Nhân viên, công nhân, quản lý cấp trung, quản lý cấp trưởng phòng
PHƯƠNG PHÁP Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, bài tập tình huống, thảo luận nhóm, đóng vai v.v.
MỤC TIÊU – Nhận ra công việc của mình trên quan điểm của khách hàng
– Quản lý công việc hàng ngày bằng cách luân chuyển vòng CAP-Do với sáng kiến của bản thân
– Quản lý mục tiêu bằng cách luân chuyển vòng DST-PDCA trong kế hoạch hành động của mình- Khả năng ứng dụng được các kỹ thuật quảng bá cho các hoạt động của TQM trong đơn vị;- Khả năng áp dụng các công cụ khác nhau để hoạch định và cải tiến chất lượng;

– Hiểu và áp dụng TQM.

NGÔN NGỮ Tiếng Việt
NỘI DUNG
Phần 1: Xem xét vai trò dựa trên quan điểm khách hàng

– Tổng quan về TQM (quản lý chất lượng tổng thể)
– Cân nhắc ai là khách hàng của mình
– Hiểu được vai trò của công ty và của bản thân
Thực hành 1: Xác định dịch vụ cần cung cấp cho khách hàng, sau đó xác định vai trò của công ty và bản thân

Phần 2:Tự kiểm soát công việc với vòng CAP-Do

– Kiểm soát hàng ngày bằng tự kiểm soát của bản thân
– Xác định mục đích, mục tiêu quản lý hàng ngày
– Miêu tả tiêu chuẩn hoạt động
– Luân chuyển vòng CAP-Do trong hoạt động hàng ngày
Thực hành 2: Lập điểm kiểm soát và luân chuyển vòng tròn CAP-Do

Phần 3: Giải quyết vấn đề hàng ngày

– Giải quyết vấn đề tại nơi thực tế theo phương pháp
– Biểu 5 nguyên tắc khi giải quyết vấn đề (tìm ra vấn đề, nắm bắt hiện trạng, phân tích nguyên nhân, lựa chọn đối sách và phân tích tiềm ẩn, xác nhận hiệu quả)
– Hướng dẫn và luân chuyển vòng CAP-Do cho người thay thế
Thực hành 3: Áp dụng biểu 5 nguyên tắc để giải quyết vấn đề xảy ra hàng ngày

Phần 4: Đặt chủ đề và luân chuyển vòng PDCA

– Mối liên hệ quản lý hàng ngày và quản lý chính sách
– Quy trình báo cáo chính sách và kế hoạch hành động
– Họp nhóm Y-Gaya, chia sẻ ý tưởng và đề tài
– Hiểu chính sách chung của công ty
– Cụ thể hóa chính sách từ công ty tới các phòng ban, bộ phận
Thực hành 4: Cụ thể hóa chính sách của công ty tới các phòng ban, bộ phận

Phần 5: Lập kế hoạch hành động

– Vạch ra ý tưởng để thiết lập chủ đề dựa theo vòng tròn DST (Draw – See – Think)
– Lập kế hoạch hoạt động cho bản thân
– Vòng tròn PDCA cho mục tiêu và phương pháp riêng của bản thân, đánh giá nhóm bảng PDCA
Thực hành 5: Lập vòng tròn PDCA theo chủ đề đã xác định ở bài trước

Phần 6: Báo cáo kết quả thực tế

Hướng dẫn lập báo cáo tháng
– Hướng dẫn viết bảng PDCA
– 7 thói quen của TQM
Thực hành 6: Lập báo cáo tháng

Phần 7: Kế hoạch áp dụng

※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi

You may also like...

1 Response

  1. Tháng Mười Một 28, 2018

    Bảo trì năng suất toàn diện(TPM) và các nguyên tắc quản lý chất lượng của Deming là một công cụ tốt trong quá trình thực hành cải tiến doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one