Thực hành 5S/Quản lý trực quan

Thực hành 5S / Quản lý trực quan

5S & Quản lý trực quan là yếu tố nền tảng của mọi hoạt động tác nghiệp và sản xuất nhằm theo đuổi sự hiệu quả, minh bạch, ổn định trong quản lý hiện trường. Một chương trình thực hành 5S & Quản lý trực quan tốt là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp nâng tầm ảnh hưởng và ngày càng tín nhiệm với khách hàng.

Thực hành 5S

Công ty tư vấn và đào tạo Asahi cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo tốt nhất nhằm hỗ trợ cho khách hàng cải tiến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển bền vững.

Khả năng nhận biết sớm được các lãng phí, bất thường, xu hướng của các quá trình, để có những đối sách kịp thời,  hiệu quả nhằm đạt được và cải thiện các mục tiêu cơ bản về SQCD – An toàn, Chất lượng, Chi phí , và Tiến độ. Năng lực phát hiện và xử lý các vấn đề này ngày càng trở thành một sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh đáng kể của các doanh nghiệp.

Thực hành tốt 5S
Được phát triển trên nền tảng chương trình CANDO (Cleaning up, Arranging, Neatness, Discipline, Ongoing Improvement) của Henry Ford, người Nhật đã phát triển 5S như là “Một phương pháp tạo ra khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng khiến cho mọi lãng phí được phơi bàymọi bất thường được nhìn thấy ngay lập tức”. Đến nay, 5S được coi là một trong những bí quyết thành công, phương thức quản lý theo phong cách Nhật Bản. Với nhiều doanh nghiệp, thực hành 5S không còn đơn thuần cho mục đích ngăn nắp, sạch sẽ mà đã thực sự mang lại các thay đổi tích cực, sâu rộng trên các phương diện cơ bản trong sản xuất như chất lượng, năng suất, an toàn và tinh thần làm việc.

Trong khi khái niệm 5S tương đối đơn giản và gói gọn trong 5 chữ “S” trong tiếng Nhật (Seiri – Sàng lọc, Seiton – Sắp xếp, Seiso – Sạch sẽ, Seiketsu – Săn sóc và Shitsuke – Sẵn sàng) thì thực hành 5S hiệu quả lại luôn là một thách thức lớn với doanh nghiệp. Thực hành thành công 5S đòi hỏi:

+ Sự cam kết mạnh mẽ, bền bỉ của lãnh đạo và quản lý,

+ Cần xây dựng quy chuẩn, phương pháp, hệ thống vận hành, hệ thống kiểm tra giám sát ,

+ Tư duy tích cực và toàn bộ công nhân viên thấu hiểu để cùng thực hiện,
+ Thực hành kỹ thuật 5S kết hợp với Công việc tiêu chuẩn – TPM – Quản lý trực quan,
+ Gắn kết thực hiện, duy trì 5S với hoạt động quản lý hằng ngày và vai trò của lực lượng quản lý hiện trường – tổ đội trưởng,
+ Kiên trì thực thi theo tinh thần Kaizen & PDCA,
+ Được hỗ trợ bởi các chương trình động viên và tạo động lực thích hợp.

Quản lý trực quan

Quản lý trực quan, một trong 4 yếu tố cơ bản của Hệ thống điều hành theo Quản trị tinh gọn. Đó là công cụ quan trọng của lực lượng quản lý, đặc biệt là quản lý hiện trường. “Quản lý trực quan là sử dụng những tín hiệu trực quan cho phép mọi người nhìn vào đó để có thể nhận ra tiêu chuẩn và sự sai lệch ngoài tiêu chuẩn”.

Quản lý trực quan giúp cho tổ chức :

 • Thấy được phương châm, mục tiêu
 • Thấy được hệ thống quản lý
 • Thấy được quản lý công đoạn
 • Thấy được kết quả đầu ra
 • Thấy được cơ hội cải tiến
 • Tăng tính an toàn cho thiết bị và người sử dụng
Các hình thức quản lý trực quan
 1. Các bảng hiển thị trực quan
 • Các biểu đồ (kết quả thực hiện, ..)
 • Bảng đo lường hiệu quả (tỉ lệ lỗi, tiến độ xuất hàng, …
 • Thủ tục, hướng dẫn công việc, tài liệu, quy trình làm nguồn thông tin tham khảo cho công nhân.
 1. Các bảng kiểm soát bằng trực quan
 • Các chỉ số dùng để kiểm soát hay cảnh báo cần thực hiện việc điều chỉnh (nhiệt độ, tốc độ máy,..)
 • Thông tin về tiến độ sản xuất, tình trạng chất lượng, v.v…
 1. Các chỉ dẫn bằng hình ảnh
 • Quy trình sản xuất hay luồng vật tư được quy định.
 • Vạch kẻ trên nền xưởng chỉ định khu vực bố trí nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, phế phẩm

 Asahi cung cấp các giải pháp Tư vấn và Huấn luyện khác nhau, phù hợp với cả các doanh nghiệp bắt đầu triển khai hoặc đã triển khai, đang duy trì, cải tiến chương trình thực hành 5S. Các giải pháp Đào tạo và Tư vấn 5S / Quản lý trực quan của Asahi được thiết kế, phát triển nhằm hướng đến hai nhóm khách hàng riêng biệt là 5S / Quản lý trực quan trong văn phòng, dịch vụ và 5S / Quản lý trực quan trong các nhà máy sản xuất.

Các dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho các khách hàng của mình bao gồm:

1) Đào tạo, hướng dẫn thực hành triển khai 5S và Quản lý trực quan, dành cho nhân viên quản lý và cán bộ chủ chốt,

2) Đào tạo, hướng dẫn thực hành, Đánh giá nội bộ 5S, dành cho thành viên Ban 5S / các đánh giá viên nội bộ 5S,

3) Đào tạo nhận thức chung về 5S và Quản lý trực quan, dành cho toàn bộ nhân viên trong tổ chức,

4) Hướng dẫn triển khai mẫu 5S và Quản lý trực quan tại một khu vực được lựa chọn,

5) Tư vấn và Hỗ trợ mở rộng triển khai 5S trong toàn doanh nghiệp,

6) Đánh giá thực trạng 5S, Quản lý trực quan và Hướng dẫn cải tiến Chương trình 5S, đối với các đơn vị đang duy trì thực hiện 5S.

Các dịch vụ Tư vấn và Đào tạo 5S, Quản lý trực quan của Asahi được khách hàng đánh giá cao về sự khác biệt trong tiếp cận, quy trình triển khai, củng cố hiệu quả; nhất quán theo các nguyên tắc của quản trị tinh gọn trong phát hiện và loại bỏ lãng phí. Coi trọng vai trò của nhân viên trực tiếp và nhân sự quản lý hiện trường. Dựa trên nền tảng kinh nghiệm , thực hành tốt trong triển khai dự án và quản lý thay đổi.

Về mặt kỹ thuật thực thi 5S và Quản lý trực quan, chương trình Tư vấn và Huấn luyện do Asahi cung cấp lấy loại bỏ 8 lãng phí làm mục đích chính, sử dụng Công việc tiêu chuẩn làm khuôn khổ phân tích. Tối ưu hóa, xem xét đến yêu cầu quản lý các yếu tố sản xuất 4M + E + I như đầu triển khai. Giảng viên, chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tinh gọn giúp khách hàng triển khai thực hành 5S trong mối liên kết chặt chẽ với các hoạt động quản lý hiện trường hằng ngày, tạo cơ sở cho khả năng duy trì và cải tiến liên tục.

Bên cạnh các yếu tố về kỹ thuật thực thi, Asahi cam kết với mục tiêu phát triển năng lực triển khai và củng cố nhận thức cho khách hàng của mình. Xây dựng hệ thống các quy chế, tài liệu hướng dẫn, bảng biểu kiểm tra, quy trình, phương pháp thực hiện, giám sát… để đảm bảo sự thấu hiểu của các thành viên trong tổ chức. Nhằm đưa hoạt động 5S , quản lý trực quan thực thi hiệu quả mang lại lợi ích lâu dài cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ!
Công ty Tư vấn và đào tạo Asahi
Địa chỉ: Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Tel: 0976859981
Website: http://daotaoasahi.com

All in one