Giới thiệu

Tư vấn & Đào tạo Asahi là công ty chuyên sâu về Tư vấn và Đào tạo việc áp dụng hiệu quả các công cụ, phương pháp cải tiến. Nhằm nâng cao năng suất chất lượng, tăng lợi nhuận, giảm chi phí, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, phát triển bền vững, gia tăng sự hài lòng của người lao động.

Asahi tự hào đi đầu trong các lĩnh vực tư vấn, đào tạo thiết lập hệ thống quản trị, hệ thống cải tiến, hệ thống doanh nghiệp tự vận hành, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì một Việt Nam hạnh phúc,thịnh vượng.

Asahi tự hào đồng hành cùng lãnh đạo doanh nghiệp trên con đường trở thành lãnh đạo hàng đầu, chủ doanh nghiệp thực sự được Tự do về  thời gian và Tự do tài chính.

 HIỆN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ASAHI HOẠT ĐỘNG VỚI 5 MẢNG CHÍNH:

1.Đào tạo, Tư vấn nâng cao năng suất chất lượng: Kaizen, QCC, Lean, Six Sigma, KPI, TPM, Quản lý sản xuất, thực hành 5S, Quản lý trực quan …

2. Đào tạo: Kỹ năng quản lý, nâng cao khả năng áp dụng các công cụ, mô hình cải tiến năng suất chất lượng thông qua các khóa đào tạo tại doanh nghiệp khách hàng.

3. Đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (Nhóm 1,2,3,4,5,6)

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

4. Tư vấn ISO: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000, OHSAS 18001, ISO 50001…

5. Đánh giá: Nội bộ, Nhà cung ứng, Chuỗi phân phối, Đo lường thỏa mãn khách hàng, Đo lường thỏa mãn nhân viên…

Tư vấn và Đào tạo Asahi : Những người theo đuổi sứ mệnh “NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG”

All in one