Quy trình đào tạo

TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ASAHI SỰ KHÁC BIỆT

1.Tập trung vào việc đào tạo kỹ năng quản lý cho Doanh Nghiệp.
2.Cách thực hành quốc tế được địa phương hóa.
3.Nội dung nhằm xây dựng kỹ năng thực tế để giải quyết các vấn đề.
4.Ứng dụng vào công việc.
5.Khoá học ngắn, tinh gọn.
6.Phương pháp đào tạo: linh động sáng tạo về nội dung và phương pháp.

ASAHI luôn cam kết các chương trình do ASAHI thiết kế và tổ chức luôn mang lại cho các học viên và doanh nghiệp những giải pháp mang tính ứng dụng thực tiễn cao. ASAHI thường xuyên cập nhật, khảo sát thực tế để thiết kế các chương trình với mục đích cùng các doanh nghiệp xây dựng những giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng suất – chất lượng, giảm thiểu lãng phí thông qua việc áp dụng các công cụ quản lý đơn giản mà hiệu quả, khai thác và phát huy năng lực của đội ngũ quản lý, góp phần cùng với doanh nghiệp đạt hiệu quả tối đa với những gì đầu tư cho sản xuất.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo của ASAHI gồm 3 bước:

(1). Khảo sát thực tế, hiện trạng và đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch và chương trình đáp ứng mục tiêu đào tạo;

(2). Thực hiện đào tạo;

(3). Đánh giá sau đào tạo.

Bước (1) KHẢO SÁT THỰC TẾ, HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO

Trước khi đào tạo, ASAHI tiến hành khảo sát thực tế, phân tích hiện trạng sản xuất của doanh nghiệp và đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của các học viên tham gia chương trình đào tạo;

Khi khảo sát chúng tôi sử dụng đội ngũ tư vấn cải tiến doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam tiến hành khảo sát để thu thập những tình huống, những vấn đề, những hạn chế mà doanh nghiệp đang gặp phải. Chụp ảnh, quay phim, tập hợp phân tích dữ liệu…dưới sự cho phép của doanh nghiệp. ASAHI cam kết tất cả các tư liệu chỉ phục vụ cho mục đích đào tạo huấn luyện tại doanh nghiệp và luôn cam kết tính bảo mật.

Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo:

 • Brainstorming
 • Quan sát
 • Bàn hỏi( TNA: training needs analysis)
 • Sử dụng form biểu khảo sát
 • Nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật
 • Phỏng vấn

Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá sau khảo sát, ASAHI đề xuất chương trình và kế hoạch đào tạo để đáp ứng nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và các học viên tham gia chương trình;

Phát triển tài liệu: Dựa trên cơ sở thông tin, tư liệu thu thập được, ASAHI thiết kế chương trình đào tạo nhằm mục đích cùng doanh nghiệp đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất thông qua việc nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý. Bộ tài liệu đào tạo bao gồm:

 • Slide bài giảng;
 • Tài liệu dành cho học viên;
 • Các đoạn phim, hình ảnh thực tế tại khu sản xuất của doanh nghiệp, các tình huống thực tế làm chủ đề thảo luận.
Bước (2) THỰC HIỆN ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo

Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm, kết hợp trang bị kiến thức với thảo luận nhóm, xử lý tình huống thực tế; đi sâu vào giải quyết các vấn đề học viên đang gặp phải và còn khiếm khuyết trong quá trình triển khai công việc cũng như trang bị những kiến thức, công cụ nhằm giúp học viên giải quyết vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ, vai trò của mình trong doanh nghiệp;

Trải nghiệm tâm lý để tăng tư duy, nhận thức

Thảo luận mở (Open discussion);

Nghiên cứu tình huống (Case study);

Làm việc nhóm (Team work);

Phương pháp động não (Brainstorm);

Biểu đồ tư duy (Mind – map);

Thuyết giảng ngắn (Mini – lecture)

Thiết bị đào tạo hiện đại

Các thiết bị được sử dụng nhằm đem lại hiệu quả học tập tốt nhất cho từng học viên.

Bước (3) ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO
 • Xây dựng kế hoạch hành động

Sau khi tham gia khóa học, học viên xây dựng kế hoạch hành động để áp dụng các kiến thức đã lĩnh hội khi tham gia Khóa học, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất cho doanh nghiệp mình.

Bài thu hoạch của từng học viên sẽ được Ban cố vấn chuyên môn của ASAHI nhận xét, đánh giá, góp ý nhằm tăng tính khả thi trong điều kiện thực tế tại doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp xem xét, lên kế hoạch tổ chức thực hiện, hỗ trợ cho cán bộ của mình triển khai kế hoạch hành động vào thực tế tại doanh nghiệp.

 • Báo cáo cuối khóa học

Cuối chương trình, ASAHI sẽ tổng hợp bản báo cáo đánh giá tổng thể và đề xuất các phương án giúp đối tác có những chương trình hành động tiếp theo.

 • Đánh giá sau đào tạo

Sau khi doanh nghiệp và học viên triển khai kế hoạch hành động, ASAHI sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp và nhóm thực hiện triển khai kế hoạch hành động cùng tiến hành khảo sát, đánh giá tác động của đào tạo, hiệu quả của việc áp dụng các kiến thức, công cụ đã được trang bị cũng như công tác thực hiện những cải tiến sau khi tham gia đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

70% thực hành, 30% lý thuyết dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của Học viên.

Trong quá trình học, Học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại.

Vấn đề của Học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp.

Với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, Giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để Học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi… Từ đó áp dụng những công cụ, phương pháp giúp Học viên cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu suất làm việc của từng vị trí đặc thù riêng trong doanh nghiệp. Đây là điều mà ASAHI luôn tự hào và tin tưởng.

Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để Học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại Doanh nghiệp của mình sau khóa học.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các nội dung chi tiết của dịch vụ dành riêng cho các yêu cầu đặc thù của khách hàng

Công ty Tư vấn và đào tạo Asahi
Địa chỉ: Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Tel: 0976859981
Website: http://daotaoasahi.com

Email: daotaoasahi@gmail.com

All in one