Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ của Asahi đa dạng, phong phú đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Sản phẩm dịch vụ mang đặc trưng phong cách kiểu Nhật Bản với giá cả vô cùng tiết kiệm, rất phù hợp cho các công ty nhỏ và vừa ở Việt Nam.
Tư vấn & Đào tạo Asahi là công ty chuyên sâu về Tư vấn và Đào tạo việc áp dụng hiệu quả các công cụ, phương pháp cải tiến. Nhằm nâng cao năng suất chất lượng, tăng lợi nhuận, giảm chi phí, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, phát triển bền vững, gia tăng sự hài lòng của người lao động.

Sản phẩm dịch vụ giá Việt và chất lượng Nhật bản

 Hiện tại công ty tư vấn & đào tạo ASAHI hoạt động với 4 mảng chính:

  1. Tư vấn nâng cao năng suất chất lượng : Kaizen, QCC, Lean, Six Sigma, KPI, TPM, Quản lý sản xuất, thực hành 5S, Quản lý trực quan …
  2. Tư vấn ISO: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000, OHSAS 18001, ISO 50001…
  3. Đào tạo: Kỹ năng quản lý, nâng cao khả năng áp dụng các công cụ, mô hình cải tiến năng suất chất lượng thông qua các khóa đào tạo tại doanh nghiệp khách hàng.
  4. Đánh giá: Nội bộ, Nhà cung ứng, Chuỗi phân phối, Đo lường thỏa mãn khách hàng, Đo lường thỏa mãn nhân viên…

Tư vấn và Đào tạo Asahi : những người theo đuổi sứ mệnh “NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG”

All in one