Cải tiến năng suất chất lượng

Đào tạo về Cải tiến năng suất chất lượng

Trên thực tế, tại Việt Nam việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng vẫn còn khá mới mẻ, nhất là đối với các doanh nghiệp(DN) nhỏ và vừa. Trong khi việc áp dụng thành công các công cụ cải tiến năng suất sẽ tác động đến mọi thành phần kinh tế trong xã hội. DN sẽ tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận. Người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm có chất lượng tốt với chi phí hợp lý. Người lao động gia tăng thu nhập.

Các công cụ cải tiến năng suất như: 5S, Kaizen, Lean, Six Sigma, TPM, KPI, QCC, 7 QC, FMEA, 7 EI, PDCA… là những giải pháp giúp DN cải tiến quy trình sản xuất, loại bỏ những khuyết điểm, giảm lãng phí nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao vị thế và uy tín của DN trên thị trường.

Mỗi công cụ cải tiến năng suất đều đem đến cho doanh nghiệp những lợi ích riêng. Tuy nhiên thực trạng DN áp dụng các công cụ cải tiến năng suất tại Việt Nam còn ít và đạt hiệu quả chưa cao.

Cải tiến năng suất

Để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kiến thức, tư duy, kỹ năng cho công nhân viên thực hành cải tiến doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất chất lượng dịch vụ. Công ty tư vấn & đào tạo Asahi đồng hành cùng các doanh nghiệp các khóa học mang lại giá trị cao như sau:

 1. Thực hành 5S hiệu quả
 2. Các công cụ thống kê trong hoạt động cải tiến(7QC tool)
 3. Nhóm kiểm soát chất lượng(QCC)
 4. Loại bỏ lãng phí và 7 công cụ IE
 5. Phân tích rủi ro FMEA
 6. Quản lý chất lượng tổng thể (TQM)
 7. Cách tiến hành PDCA
 8. Hướng dẫn thực hành Kaizen
 9. Tiết giảm chi phí sản xuất
 10. Quản trị tồn kho và quản lý kho hàng
 11. Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ!
Công ty Tư vấn và đào tạo Asahi
Địa chỉ: Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Tel: 0976859981
Website: http://daotaoasahi.com

Email: daotaoasahi@gmail.com

All in one