Tư vấn ISO thúc đẩy xây dựng hệ thống.

Tư vấn ISO

Tư vấn ISO nhằm cung cấp các giải pháp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả toàn diện. Ứng dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn (ISO) là một tiếp cận hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức trong việc tiêu chuẩn hóa và cải tiến hoạt động quản lý lĩnh vực như chất lượng, an toàn, môi trường, … Tất cả đều theo các yêu cầu và thực hành hiệu quả theo đúng chuẩn mực được thừa nhận trên toàn thế giới. Với tâm điểm và sứ mệnh tăng năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá thành hợp lý nhất.
Chu trình cung cấp dịch vụ Tư vấn Hệ thống quản lý theo ISO
Các bước thực hiện:

1. Hướng dẫn thành lập, phân công trách nhiệm Nhóm dự án và truyền thông nội bộ/bên ngoài về dự án để chuẩn bị cam kết, tâm lý và nhận thức.
2. Khảo sát thực trạng hoạt động quản lý trong lĩnh vực liên quan để xác định nhu cầu quản trị nội bộ và những điểm yếu so với:
o Yêu cầu của tiêu chuẩn,
o Yêu cầu pháp luật liên quan,
o Các thực hành tốt hiện có.
3. Đề xuất và thảo luận mô hình hệ thống quản lý, những bổ sung/thay đổi cần thiết và Kế hoạch chi tiết triển khai dự án.
4. Hướng dẫn về nhận thức, diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn và các thực hành quản lý tốt cho thành viên Nhóm dự án và cán bộ quản lý.
5. Hướng dẫn phát triển các biện pháp kiểm soát điều hành và các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn và nhu cầu quản trị nội bộ.
6. Hướng dẫn huấn luyện và chỉ dẫn vận hành các biện pháp kiểm soát, các tài liệu; Giám sát áp dụng và xử lý các phản hồi để cải tiến.
7. Đào tạo các đánh giá viên nội bộ và hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ; Hướng dẫn thực hiện xem xét HTQL.
8. Hướng dẫn chuẩn bị và sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận; Hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục khắc phục sau đánh giá chứng nhận.
9. Hướng dẫn duy trì đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống, rà soát và cải tiến tài liệu, tái đào tạo và đào tạo bổ sung sau chứng nhận.
Các dịch vụ Tư vấn Hệ thống quản lý theo ISO
 Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001, ISO/TS 16949;
 Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 13485;
 Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001;
 Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001;
 Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo ISO 22000, BRC, IFS, GAP, HACCP;
 Tư vấn & Đào tạo Hệ thống quản lý Năng lượng theo ISO 50000;
 Tư vấn Tích hợp các Hệ thống quản lý vào một Hệ thống quản lý tích hợp duy nhất theo mô hình PAS 99:2012

Các cam kết của Asahi về dịch vụ Tư vấn Hệ thống quản lý theo ISO

Với những chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực tư vấn đào tạo ISO và tinh thần đầy nhiệt huyết để cống hiến và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.Chúng tôi cam kết:

 Đảm bảo Hệ thống quản lý được chứng nhận bởi bất kỳ tổ chức chứng nhận nào mà khách hàng lựa chọn;
 Đảm bảo Hệ thống quản lý phù hợp với thực tiễn hoạt động và các đặc thù của doanh nghiệp;
 Đảm bảo Hệ thống quản lý đáp ứng được các định hướng, nhu cầu quản trị của lãnh đạo doanh nghiệp và tập trung cải thiện kết quả hoạt động;
 Đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong Hệ thống quản lý để nhanh chóng phát hiện các bất thường và triển khai đối sách thích hợp;
 Đảm bảo các Hệ thống quản lý tương thích với các lĩnh vực quản lý khác và được tích hợp đầy đủ trong hệ thống điều hành của doanh nghiệp;
 Đảm bảo doanh nghiệp có khả năng tự duy trì và cải tiến HTQL sau chứng nhận trên cơ sở nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và nhân viên trong doanh nghiệp kết hợp với các hoạt động hợp tác lâu dài trong nỗ lực cùng cải tiến HTQL.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ! 
Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Asahi
Địa chỉ: Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Tel: 0976859981

Mail: daotaoasahi@gmail.com
Website: http://daotaoasahi.com

All in one