TƯ DUY LOGIC – NỀN TẢNG CƠ BẢN PHÁT TRIỂN MỌI KỸ NĂNG

Tư Duy Logic nền tảng cơ bản phát triển mọi kỹ năng

Tư duy logic là nền tảng cơ bản để phát triển mọi kỹ năng khác có đúng không?

 • Bạn thường nghe về tư duy logic, nhưng liệu bạn đã thật sự hiểu rõ được logic là gì và phương thức để tư duy và suy nghĩ một cách logic hay chưa?
 • Khi bạn trình bày hoặc báo cáo, cấp trên không hiểu bạn muốn nói gì, và yêu cầu bạn sửa lại báo cáo nhiều lần?
 • Khi giải quyết vấn đề, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gốc hay giải pháp mà bạn đề xuất không được cấp trên đồng ý vì thiếu cơ sở suy luận logic?

Khóa học ”Tư duy logic” do Asahi tổ chức sẽ giải quyết tận gốc rễ những vấn đề trên .

Khóa học “Tư Duy Logic ”

★ 2 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng
Nhân viên, trưởng nhóm, nhân viên cấp quản lý trung
Phương pháp
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
Mục tiêu
 • Học được kiến thức và kỹ năng để tư duy logic
 • Giải quyết vấn đề hiệu quả bằng tư duy logic
 • Phát biểu và viết văn bản một cách logic
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nội dung
Phần 1: Tổng quan về tư duy Logic
 • Định nghĩa Logic (Logic Tam Giác, So what-Why so)
 • Phương pháp quy nạp và phương pháp diễn dịch
 • Cấu trúc hình tháp
 • Giới thiệu về Logic Tree và MECE
 • Tầng ý tưởng
Phần 2: Giải quyết vấn đề bằng Tư duy Logic
 • Vấn đề là gì?
 • Vấn đề sai lệch( Hiện tại đã xảy ra)
 • Vấn đề tiềm tàng( Chưa xảy ra nhưng khả năng sẽ có)
 • Vấn đề hoàn thiện(Dự báo tương lai – Chiến lược)
 • Khác biệt giữa hiện trạng và vấn đề
 • Xác định và chia nhỏ vấn đề bằng 4W
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ của khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế ~ Why-Tree
 • Tìm kiếm giải pháp ~ How-Tree
 • Phương pháp giải quyết vấn đề: Kiểu cải tiến, kiểu sáng tạo
 • Quyết định mang tính ”chiến lược”
Phần 3: Phát biểu và viết văn bản một cách Logic
 • Kết nối “Chủ đề” với “Căn cứ” bằng Logic Tree
 • Qui tắc Tổng thể
 • Qui tắc PREP (Point – Reason – Example – Point)

<<Phát biểu logic>>

 • Điểm chính yếu của phát biểu Logic
 • Giới thiệu những ví dụ tốt và ví dụ không tốt

<<Viết văn bản logic>>

 • Cấu trúc một bài báo cáo thuyết phục
 • Trình tự báo cáo để kết cấu như một câu chuyện
 • Ứng dụng tư duy logic khi kết cấu câu chuyện (Logic tam giác, Logic tree, MECE)
 • Các kết cấu chung cho từng loại báo cáo
 • Sử dụng biểu đồ và bố cục phù hợp cho một bài báo cáo dễ hiểu
 • Giới thiệu ví dụ tốt và không tốt
Phần 4: Tóm tắt và Lập kế hoạch hành động

                       ※Trình tự nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one